Frihet med Vedic Art

Kurserna är kravlösa och ingen lärare bedömer eller ställer krav. Alla kan utvecklas i egen takt och hitta ett personligt sätt att förhålla sig till skapandet. Det som uttrycks är alltid värt respekt och inget är rätt eller fel, bättre eller sämre. Respekt för individens integritet är ett nyckelord. Något som ger fullständigt utrymme för frihet och möjlighet för dig att använda dig av dina personliga resurser för att uttrycka det som är viktigt och sant för just dig.

Genom Vedic Art får du kunskap om hur konsten och livet hänger samman och det blir ett djupt personlig möte mellan skapare och skapelse. De 17 principerna inom Vedic har beskrivits som en karta eller kompass som kan användas på ett individuellt sätt. De underlättar skapandet, tar bort motstånd i processen och tar fram din inre kreativitet. Du kan komma till målarkursen utan att ha hållit i en pensel tidigare och snart upptäcka att du faktiskt kan uttrycka dig!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå