Utvecklande målarkurs i Stockholm

Gå målarkurser där de egna drivkrafterna tas tillvara och där glädjen i skapandet är det viktigaste

Malin Knutas erbjuder målarkurser i Stockholm. Hon arbetar utifrån Vedic Art - ett förhållningssätt där du fritt kan utforska dina kreativa uttryck och inneboende skaparkraft.

Malin Knutas målarkurs ger dig möjlighet att utvecklas både på in- och utsidan. Kanske behöver du frigöra dig från tunga känslor som bromsar din utveckling, då är det här en kurs för dig. Här får dina känslor fritt utlopp i måleriet och det finns inga rätt eller fel.

Frihet med Vedic Art

Kurserna är kravlösa och ingen lärare bedömer eller ställer krav. Alla kan utvecklas i egen takt och hitta ett personligt sätt att förhålla sig till skapandet. Det som uttrycks är alltid värt respekt och inget är rätt eller fel, bättre eller sämre. Respekt för individens integritet är ett nyckelord. Något som ger fullständigt utrymme för frihet och möjlighet för dig att använda dig av dina personliga resurser för att uttrycka det som är viktigt och sant för just dig.

Genom Vedic Art får du kunskap om hur konsten och livet hänger samman och det blir ett djupt personlig möte mellan skapare och skapelse. De 17 principerna inom Vedic har beskrivits som en karta eller kompass som kan användas på ett individuellt sätt. De underlättar skapandet, tar bort motstånd i processen och tar fram din inre kreativitet. Du kan komma till målarkursen utan att ha hållit i en pensel tidigare och snart upptäcka att du faktiskt kan uttrycka dig!

Skaparglädje och kraft

Inom den moderna vetenskapen talas det om begreppet ”flow”. Känslan musiker har på scenen eller slalomåkare i spåret när allt flyter perfekt. Dessa upplevelser kan du också få genom skapande när du övervinner utmaningar och hittar nya uttryck. Du får en stark närvaro i nuet bortom tid, rum och intellektets begränsningar. Ett skönt tillstånd av så kallad ”mindfullness”.

Genom Vedic-konstkurser når du din skaparglädje och kraft, här fokuseras alltid på att ta tillvara just din drivkraft och glädje i skapandet. Så länge du känner längtan att uttrycka dig kommer du att fortsätta utvecklas. Att ta tillvara denna din unika drivkraft och skaparglädje har därför alltid högre prioritet än att öva teknik.

Välkommen att höra av dig för mer information om kurstillfällen och priser.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå